Kuntatarkastajat Ry 1979-2009
(aiemmin kunnalliset tilintarkastajat)

Historiikki (päivitetty 11.9.2009)

Perustamishistoriaa

Tilintarkastusalan aatteellinen järjestötoiminta maassamme alkoi jo ennen itsenäisyydenalkua kun vuonna 1912 maahan perustettu Suomen Reviisoriyhdistys ryhtyi hyväksymääntilintarkastajia valtakunnassa. Tehtävä siirtyi vuonna 1925 Keskuskauppakamarin tarkoi-tusta varten perustamalle tilintarkastajalautakunnalle. KHT- ja HTM-tilintarkastajat perus-tivat sittemmin omat yhdistyksensä.

Kunnallinen ammattitilintarkastus alkoi ensimmäisenä Helsingissä kun revisiovirastoperustettiin vuonna 1911. Turussa revisiovirasto aloitti toimintansa vuonna 1920 jaTampereella vuonna 1925. Suomen Kunnallisliitto aloitti tilintarkastuspalvelujen antamisenvuonna 1926, Suomen Kaupunkiliitto vuonna 1926 ja Finlands Svenska Kommunförbundvuonna 1946.

Useissa yhteyksissä 1970 -luvun loppupuolella kunnallisten ammattitilintarkastajien kes-kuudessa viriteltiin ajatuksia oman yhdistyksen perustamisen tarpeellisuudesta suorittamaankunnallisella sektorilla sitä ammatillista edunvalvontaa ja tilintarkastuksen kehittämistyötä,jota yksityisellä sektorilla KHT- ja HTM -yhdistykset tekevät.Lopullisen sysäyksen oman yhdistyksen perustamiselle antoivat 15.-17.1.1979 Kaupun-kiopistolla pidetyt kaupunginreviisorien neuvottelupäivät, joilla yhdistyksen perustamisestasovittiin.

Perustamiskokous

Yhdistyksen perustava kokous oli kutsuttu koolle 2.10.1979 Kaupunkiliiton kokoushuo-neeseen, Bulevardi 30 B, Helsinki. Kokouksen osanottajat ja siten yhdistyksen perustaja-jäsenet olivat:
  • Vesa Ikäheimo, apulaiskaupunginreviisori, Helsinki
  • Lassi Lappalainen, kaupunginreviisori, Helsinki
  • Esko Lehtinen, ylireviisori, Suomen Kaupunkiliitto
  • Pentti Oirila, kaupunginreviisori, Espoo
  • Osmo Rantanen, kaupunginreviisori, Vantaa
  • Vilho Välilä, tarkastaja, Suomen Kunnallisliitto
Perustamiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Oirila ja sihteeriksi Esko Lehtinen.Kokous päätti yksimielisesti perustaa kunnallishallinnossa ammattitilintarkastajana toimivienhenkilöiden yhdyssiteeksi yhdistyksen: Kunnalliset Tilintarkastajat r.y. ruotsiksi Kommunala Revisorer r.f. Edelleen kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt.

Sääntöjen mukaan Kunnalliset Tilintarkastajat ry:n tarkoituksena oli kehittää kunnallistatilintarkastusta, hyvää kunnallista tilintarkastus- ja tilintarkastajatapaa, toimia kunnallistentilintarkastajien yhdyssiteenä sekä ylläpitää ja edistää jäsenten ammattitietoa ja -taitoa.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Oirila, varapuheenjohtajaksi VilhoVälilä ja muiksi hallituksen jäseniksi Lassi Lappalainen, Esko Lehtinen sekä Imatrankaupunginreviisori Reijo Seppänen.

Kunnalliset Tilintarkastajat ry:n ensimmäiseksi sihteeri-taloudenhoitajaksi yhdistyksenhallitus valitsi 2.11.1979 reviisori Thorleif Tverinin Espoosta, joka kuitenkin pyysi eroatehtävästä jo seuraavan vuoden alussa. Hallitus valitsi seuraavaksi sihteeriksi 7.3.1980 apu-laisreviisori Pirkko Johanssonin Helsingistä.

Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 13.5.1980.

Lue koko historia tästä.